Succesvol management

Gewoon Doen als hoofdingrediënt voor het succesvol managen van een onderneming

Waarom zou je als directie investeren in coaching en training? Wat levert de tijd die je aan ontwikkeling van je medewerkers besteed je op? Voor de volgende generatie leiders stelde ik een aantal jaar geleden een tweedaagse training 'Gewoon Doen Ondernemen & Leiderschap' voor. Op voorhand reageerden collega’s sceptisch: "Wat gebeurt er als we mensen trainen en ze gaan vervolgens weg?"  Van de 'Ja, maar' kwam één van de CEO’s met een 'Ja, en': "Wat gebeurt er als we mensen niet trainen en ze blijven?" De motivatie van de keuze voor wel of niet trainen begint bij de fundamentele vraag Waarom? 

Training levert vaak geen direct financieel voordeel

Vanuit het eeuwenoude principe voor wat hoort wat kom ik doorgaans veel directieleden tegen die terughoudend zijn in het investeren van tijd en geld in training. Dit heeft te maken met het ontbreken van direct zakelijk voordeel. Op korte termijn levert het geen directe winst. Kijken we op de lange termijn, dan heeft een investering in training wel degelijk voordeel. Vaardigheden en capaciteiten van medewerkers worden uitgebreid en de medewerker voelt zich gewaardeerd. Als op een juiste manier potentie en kwaliteiten worden gevoed, voelt een medewerker zich meer betrokken bij het bedrijf en is hij of zij bereid ten volle in te zetten. Streef je als bedrijf naar groei of effectieve concurrentie in de huidige markt, dan lijkt een investering in training onomstreden.

Waarom je moet blijven investeren in ontwikkelpotentieel

Wil je als organisatie overleven, dan is het van belang om continue te verbeteren. Geen incidentele actie, maar blijven investeren gedurende de tijd. Groei is een proces. Medewerkers bezitten de potentie die je als leidinggevende voortdurend dient te stimuleren in het behalen van bedrijfssucces. Geef eens een compliment! Medewerkers maken het verschil voor de klant en precies daarom is het onoverkomelijk om in de ontwikkeling van hen te investeren. Als leidinggevende heb je de taak je medewerkers te enthousiasmeren een taak uit te voeren en hen te faciliteren bij de ontwikkeling in hun functie en loopbaan. Het draait om ieder uniek individu. Niet om feiten of wat je ziet, maar om perceptie. Precies daar zit de ruimte voor training en coaching op het mentale vlak. Als leidinggevende en medewerker heb je altijd iets te leren.

Gewoon Doen stimuleert ondernemerschap

Ervaart een medewerker gebrekkige opleidings- of ontwikkelingsmogelijkheden dan daalt de bereidheid van die medewerker om zich constructief voor de organisatie in te zetten. Wil je dat medewerkers eens iets extra's doen, begin dan zelf hiermee. Vraag een medewerker eens waar zijn behoefte naar uit gaat; op welke manier hij of zij wil bijdragen aan een deel van het bedrijfsresultaat. Vraag eens waarom iemand doet wat hij doet en ontdek zo waar iemands potentie ligt. Iedereen heeft unieke kwaliteiten en van daaruit directe uitdagingen om succesvol in het leven te staan. Steun van een direct leidinggevende is nodig om hiertussen te balanceren. Vanzelfsprekend gaat dit met vallen en opstaan.

Gewoon Doen kan helpen bij het verkrijgen van inzicht.  Door uit te leggen hoe het systeem mens werkt gaat een medewerker zichzelf begrijpen en ziet hij dat hij onderdeel is van een groter geheel, in dit verhaal de organisatie. De verantwoordelijkheid van de directie voor het ontplooien van zijn medewerkers vertaalt zich in het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan persoonlijk en organisatie-succes. De investering in houding heeft direct gevolgen voor het gedrag.

Coachen is de belangrijkste taak van een leidinggevende of manager

Ieder mens vindt het prettig om gewaardeerd te worden en is op de een of andere manier op zoek naar bevestiging. Waar het tegenwoordig steeds minder draait om waardering in de vorm van geld, wordt het ontwikkelen van potentie en de onderliggende behoefte om gezien en gehoord te worden van belang. Mensen coachen is het allerbelangrijkste wat er is. Ik ben er vast van overtuigd dat een cultuur waarin training, coaching en ontwikkeling wordt gewaardeerd, niet louter afhankelijk is van de hoeveelheid geld die je eraan besteedt. Het is een veel bredere kwestie die raakt aan de kern van het menselijk bestaan en hoe we ons dagelijks op het werk gedragen, betrokken voelen en trots zijn om ergens voor of aan te mogen werken.

De ontwikkeling van vaardigheden en capaciteiten van teamleden en hen vervolgens coachen bij het bereiken van hun persoonlijke en daaraan gelieerde bedrijfsdoelstellingen, is de allerbelangrijkste taak van iedere manager.

Coachen is mensenwerk. Het vormt de sleutel van gezamenlijk toekomstig succes.

 

Hans Fleer

PROMEG Coach in Business