Zorg dat de toekomst harder aan je trekt dan het verleden

Wij mensen dragen een erfenis mee uit het verre verleden. Het is goed om te beseffen dat gevoelens en emoties uit het verleden op dat moment van levensbelang waren. Angst en schaamte komen meestal voort uit ons eigen denken. Dat komt omdat de primitieve mens, die in de oertijd leefde, met veel meer gevaar te maken had dan de mens in de moderne samenleving.

Als wij alleen maar denken dat er gevaar dreigt, maakt het lichaam zich evolutionair klaar om de confrontatie met het verwachte gevaar aan te gaan. De emotie van voorbereiding voelen wij en dat gevoel willen we niet hebben. We hebben dat echter zelf veroorzaakt, door ons veel te veel zorgen te maken. Door jaren van evolutie houden wij er nog steeds rekening mee dat er overal gevaar dreigt. Wij moeten onszelf oefenen in te zien hoe het werkelijk is, door ons gezond verstand te gebruiken en eerlijk te zijn.

Geschiedenis, de historie doorgronden, antwoorden vinden op de vraag hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen. Geweldig, om met gezond verstand de toekomst in te richten. Het heelal, de wereld en de mens zijn juist het product van constante verandering. Veranderen is helemaal niet moeilijk, heerlijk zelfs. Dat is evolutie: een voortdurend proces van vernieuwing, een nieuwe manier van denken. Alles blijft bewegen, veranderen.

Op het vlak van de techniek en de wetenschap zijn wij in staat tot grote prestaties, in ons innerlijk lijken we nog steeds op een dier.
Natuurlijk, de mens is geen wezen meer dat met knotsen rondloopt, maar eigenlijk staan we pas aan het begin van de ontwikkeling. Een nieuwe dimensie, groei naar zelfbewustzijn.

Onze hedendaagse cultuur is nog steeds doordrongen van geweld, machtsmisbruik en onmenselijkheid. Over duizenden jaren, wanneer een mens meer mens is, lachen mensen waarschijnlijk om onze ideeën. Om de vele verschillende nationale staten met hun eigen belangen, om de verschillende geloven, om de verschillende regeringen. Dan is er waarschijnlijk een wereldeenheid met een wereldregering, die onder andere de wapenwedloop ten einde brengt. Want oorlogen horen niet bij mensen.

Wij zitten nog midden in de prehistorie, de overgangstijd van dierlijkheid naar werkelijke menselijkheid. De hedendaagse cultuur is niet mild: etnische conflicten, onderdrukking van minderheden, terroristische aanslagen. De beschaafde mens is blijkbaar toch niet zo beschaafd. De moderne mens behoort niet te moorden en niet te stelen, die gedraagt zich als een sociaal wezen. Dat is zelfbewustzijn! Weten wat je doet, je emoties controleren, ze in het centrum houden.

Je hebt altijd een keuze. Dat is goed om te weten! Je doet het of je doet het niet.

Sta altijd achter die genomen beslissing. De beslissing van dat moment was altijd de beste.

 Ben Middelkamp

Mental Coach PROMEG