Werkgeluk

Een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Maar wat houdt het in? En waarom is er juist nú zoveel aandacht voor geluk op het werk?

Werkgeluk is het gevoel van geluk dat je krijgt van je werk; fluitend naar je werk gaan en fluitend weer naar huis 

Geluk gaat over het ervaren van positieve emoties. En dan gaat het niet alleen over het ervaren van plezier, maar zeker ook om meer diepgaande emoties, zoals verbondenheid, zingeving en inspiratie.

Werkgeluk geeft energie, gaat over gevoel en wordt veroorzaakt door positieve emoties, die op hun beurt weer voortkomen uit het hebben van goede relaties met andere mensen, uit het behalen van resultaten, ergens goed in zijn en kunnen groeien. Werktevredenheid komt voort uit beloning, bonus, een goed kantoor. De positieve emoties die je daaruit haalt zijn kortstondiger; met een salarisstijging ben je misschien een half jaar blij, daarna is het al gewoon geworden. Daarbij nodigen financiële beloningen bij veel mensen uit tot vergelijken en daar worden we over het algemeen niet gelukkig van. Veel organisaties doen oprecht hun best een goede werkgever te zijn, maar focussen daarbij op de zaken die ons tevreden maken en niet perse gelukkig. Een klassiek voorbeeld is het fruit op het werk: heel leuk en gezond, maar echt gelukkig worden we er niet van. Terwijl we er wel ongelukkig van worden als het ons afgenomen wordt. 

Gelukkige mensen presteren beter, ze zijn meer betrokken bij de doelen van de organisatie, ze zijn gezonder (en dus minder ziek), zijn klantvriendelijker, ze werken beter samen en zijn veel innovatiever en veerkrachtiger bij verandering en stress.

Dus juist nu, nu disruptieve verandering meer de norm dan de uitzondering is, hebben we het nodig om veerkrachtig te zijn. De voordelen voor organisaties zijn dus legio. Maar ook voor onszelf is een focus op werkgeluk gezond en goed: we voelen ons fitter en zijn leukere vrienden, ouders en buren. Gelukkige mensen zijn bijvoorbeeld ook meer bereid vrijwilligerswerk te doen. Organisaties varen er dus wel bij, maar wij zelf en onze omgeving ook. 

Toch blijkt uit onderzoek dat een schrikbarend laag percentage van de medewerkers betrokken is bij de organisatie waarvoor ze werken. Wereldwijd is dat 13% en in Nederland zelfs maar 9% 

Dat betekent dat het overgrote deel van de mensen eigenlijk niet veel kan schelen hoe het gaat met het bedrijf waarvoor ze werken. Dat klinkt moeilijk te geloven en is natuurlijk voor organisaties geen goed uitgangspunt. Focus op werkgeluk vergroot de betrokkenheid. Je kan je dus eerder afvragen waarom je er niet aan zou werken als team en als organisatie.

De voordelen van focus op werkgeluk binnen organisaties zijn veelzijdig. Er kan fors bespaard worden door lager ziekteverzuim, maar ook aan de opbrengstenkant levert werkgeluk veel op. Mensen presteren beter en de omzet gaat omhoog. Organisaties die werkgeluk centraal stellen, zorgen ervoor dat alles wat ze doen, bijdraagt aan het bereiken van dat doel. Dat betekent dat financiële doelstellingen niet meer bovenaan staan. Het mooie is dat als je als organisatie werkt aan werkgeluk, financieel succes vanzelf volgt. Winst is een gevolg van een helder doel en een duidelijke focus op geluk. Natuurlijk moet je als onderneming ook winstgevend zijn, anders is het snel afgelopen met het werkgeluk van je medewerkers.

Als je iets wil veranderen in je organisatie is het van belang goed voor ogen te houden wat het doel is, waar je naartoe wilt. En dan vanaf daar kleine stapjes te zetten naar dat doel. Je bent in wezen bezig met organisatiecultuur te sturen, en dat gaat langzaam. De elementen die over het algemeen belangrijk gevonden worden, zijn het hebben van een helder en duidelijk doel, goede relaties en plezier hebben met elkaar.

Focus op dat waar je goed in bent!

 

Bron tekst: www.rever.nl