Accepteer een cadeau alleen als jij dat wilt

Niet accepteren dat jij je ongelukkig voelt! Niet accepteren dat jij je rot voelt! Niet accepteren.. Praat met jezelf, subtitel direct een negatieve emotie. Kunnen jouw gedachten jou veranderen? Ja, absoluut!

Waaraan je denkt bepaalt hoe jij je voelt. Je hebt echt invloed op je gevoel en je kunt dat gevoel transformeren van negatief naar positief. Laat je niet meer raken door opmerkingen van een ander. Niemand kan jou kwetsen zonder jouw instemming. Je mag het wel (heel even) vervelend vinden, maar laat het je niet raken. Je kunt overal tegen, je bent supersterk. Vaak roept negatief gedrag eenzelfde reactie op waardoor mensen zich nog negatiever gaan gedragen, hetgeen uiteindelijk een vicieuze cirkel van woede, vijandigheid en wraakzucht oplevert.

Je hebt geleerd dat als andere mensen jou kleineren, je er tegenin moet gaan. Wat een onzin, niet doen! Zorg ervoor dat jij niet jouw emotie wordt, niet je woede, je verdriet, je jaloezie. Anderen kunnen je adviezen geven waardoor je emotioneel in de war raakt.

Neem het cadeau (de emotie) alleen aan als jij dat wilt. Dat is zelfbewustzijn; waarnemer, toeschouwer zijn van jouw emoties.

Je krijgt regelmatig een reactie van anderen wanneer je heel anders met dingen omgaat. Dat is een geweldig compliment. Bedank ze voor het compliment! Geen ge'jamaar' meer! Denk oplossingsgericht, 'Ja EN'. Haalt een oplossing niets uit, wees dan niet teleurgesteld. Mensen blijven nu eenmaal mensen, ze zijn onvoorspelbaar.

Al vanaf mijn actieve judoperiode ben ik geïntrigeerd door zen verhalen. Een van de eerste boekjes die ik las was: 'Zen en de kunst van het boogschieten'. Sterk gericht op zelfontdekking, zelfbegrip en zelfacceptatie.

Volledig bewust worden van het leven zoals het werkelijk geleefd wordt. Je als individu creatiever en levendiger voelen, dat vermogen heeft iedereen. Het doorbreken van het gewone, alledaagse, logische denken. Leren omgaan met verschillende situaties. Zonder gevoelens geen handelingen, zonder gevoelens geen passie, zonder gevoelens geen inspiratie. Veel organisaties worden rationeel aangestuurd, terwijl een menselijk wezen doordrenkt is van gevoel, emotie. In Mental Coaching is het aannemen, het accepteren van emoties van groot belang.

 

In het boek 'Wat leiders drijft' van Manfred F.R. Kets de Vries, las ik het volgende verhaal:

‘Er was eens een groot krijger. Zijn reputatie was door het hele land bekend en veel leerlingen kwamen naar hem toe om van hem te leren. Hoewel hij al tamelijk oud was, versloeg hij nog iedereen die hem uitdaagde.

Op een dag verscheen er een jonge strijder in het dorp van de grote krijger. Hij had al wat successen geboekt in het gevecht en was vastbesloten de eerste te worden die de grote krijger zou verslaan. Hij was niet alleen uitzonderlijk sterk, hij had ook het verontrustende vermogen om elk zwak punt in een tegenstander te zien en te gebruiken. Zijn strategie was te wachten tot zijn tegenstander de eerste stap deed, een zwakheid onthulde, en dan met meedogenloze kracht en de snelheid van het licht toe te slaan. Nog niemand had zijn eerste aanval overleefd.

Ondanks het advies van zijn leerlingen, accepteerde de oude krijger de uitdaging van de jonge krijger. Terwijl de twee zich gereedmaakten voor het gevecht, begon de jonge man de oude krijger de ene belediging na de andere toe te werpen, en vervolgens richtte hij zich tot zijn familie. Toen hij geen reactie kreeg, vulde hij zijn beledigingen aan met modder, die hij zijn tegenstander in het gezicht wierp. Urenlang schold hij de oude krijger uit met elke vervloeking die de mensheid kent, zichzelf af en toe onderbrekend om de oudere man in het gezicht te spuwen. De oudere krijger deed niet veel meer dan roerloos en kalm glimlachen naar de jonge man. Uiteindelijk had de jonge krijger zichzelf uitgeput. Verslagen en beschaamd droop hij af. Teleurgesteld omdat hun meester niet met de onbeschaamde  jongeman had gevochten, dromden de leerlingen rond hem samen en vroegen:

'Hoe kon u die beledigingen verdragen? Hoe kon u dat uithouden? Wat hebt u gedaan om hem te verjagen?' Het antwoord van de meester was eenvoudig: 'Als iemand je iets wil geven en jij neemt het niet aan, van wie is die gift dan?'

 

Zoals gezegd roept negatief gedrag vaak eenzelfde reactie op, waardoor mensen zich nog negatiever gaan gedragen. Er ontstaat een vicieuze cirkel van woede, vijandigheid en wraakzucht. Als andere mensen jou kleineren wil je er tegenin gaan: je wordt je emotie, je wordt woede, je wordt verdriet, je wordt jaloezie. 

Je neemt de gift aan. 

Mensen reageren sterk op invloeden van buitenaf. Leer omgaan met emotie, leer de emotie van een ander niet te accepteren.

Natuurlijk is er angst, een goede emotie. Angst heb je nodig, het leert je op te letten. Angst is ook een verborgen killer. Het wordt vaak weggeschoven. Logisch, want met angst loop je niet te koop. Dat toont zogenaamd zwakte.

Leer om te gaan met angst. Anders slaat angst om in twijfel en stapelt negatieve emotie zich op. Je raakt steeds verder buiten het centrum.

Heel veel mensen denken over dingen, ze voelen het en willen het, maar kunnen het niet. Of ze kunnen het, maar ze durven het niet. Of ze durven, maar ze doen het niet.

Gewoon Doen is oplossingsgericht. Kun je het zelf niet, neem dan een coach.

Als je leert om te gaan met angst, angst heel normaal gaat vinden, dan zijn dat juist grote leermomenten. Je leert jezelf steeds beter kennen, je kunt eigen gedrag herkennen en je kunt dat beïnvloeden. De oplossing zit altijd in jezelf. Echte verandering is verandering van binnenuit. Alleen heb je soms een duwtje nodig. Schaam je daar niet voor, het is heel normaal.

Het leven is een leerproces, en dat is prachtig. Ben Middelkamp

Mental Coach PROMEG